Zakat Disini Aja

Zakat Menguatkan Umat

ZAKAT? dISINI AJA!

Zakat menentramkan jiwa, membersihkan harta

Cari Tahu Di Sini

Apa itu Zakat?

Definisi Zakat, Jenis, Kadar , Waktu dan lainnya.

Menurut bahasa, kata zakat adalah tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. Dalam Al-Quran dan hadis disebutkan, “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah” (QS. al-Baqarah[2]: 276); “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka” (QS. at-Taubah[9]: 103); “Sedekah tidak akan mengurangi harta” (HR. Tirmizi).

Menurut istilah, dalam kitab al-Hâwî, al-Mawardi mendefinisikan pengertian zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu.

Zakat Nafs (Fitrah) & Zakat Maal (Harta)

Hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

a. Muslim.

b. Berakal.

c. Balig.

d. Memiliki harta sendiri dan sudah mencapai nisab.

Zakat Emas & Perak

Zakat Perniagaan

Zakat Profesi

Zakat Pertanian

Tabel Jenis & Kalkulasi Zakat

Tunaikan Zakatmu Disini

Pembayaran Zakat dapat dilakukan secara online dengan cara transfer dan mengupload data diri serta bukti transfer zakat yang ditujukan kepada Bank BNI Syariah a.n Yayasan Ibnu Hajar Cendekia.

BNI Syariah 0262949040 a.n Yayasan Ibnu Hajar Cendekia

WhatsApp Hubungi Kami